Hızlı Randevu

Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Kayseri Bireysel Terapi

Kayseri Yetişkin Terapi / Kayseri Yetişkin Psikolog

Bireysel Terapi, Yetişkin Psikolog, bireysel psikolojik danışma gibi benzer adlarla isimlendirilen terapi süreci psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, aile danışmanı, klinik psikologlar gibi profesyoneller tarafından danışanla birebir yürütülen psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış ve amaca yönelik güven ilişkisine dayanan çalışmalardır. Psikolojik danışma kavramı ise, kişisel ve kişiler arası sorunların daha iyi tanımlanması sürecinde ortaya çıkmıştır. Psikolojik Danışma kavramı kişinin hem iç dünyası hem de çevresinde ki kişilerle ilişkilerine dair kaygıların olumlu şekilde tedavi edilmesini, danışanda bir iç görü geliştirilmesini hedefler. Kişinin iç dünyasına ilişkin içsel boyut, benlik algısıyla ilgili endişelerden psikolojik rahatsızlığa kadar birçok farklı durumu kapsayabilir. Bu rahatsızlıklar tüm yaş grupları ve evrelerinde görülebilir. Önemli olan Kayseri Yetişkin Terapi/Kayseri Yetişkin Psikolog sürecinde danışanın çocukluktan şimdiye kadar uzanan öyküsü ve bu öyküye dair yaşananların onun kişiliğinde bıraktığı izleri doğru sezinleyerek danışanı hayata dair daha farkında ve başa çıkabilen bir yapıya dönüştürmektir. Çok sık düşülen yanılgılardan biride halk arasındaki tabirle ‘’delilerin’’ veya ‘’normal olmayan’’ insanların terapiye gittiği düşüncesidir. Bireysel terapi süreci tüm insanlara ve tüm yaş gruplarına açıktır. Her zaman için bir sorun olması ya da delilik kavramının olması kesinlikle geçmişte kalmış bir yanılgıdır. Bireysel terapi süreçleri ile insanların hayata dair daha güçlü bir bakış açısı sorunları ile barışma ve onları yönetme becerisi kazanır.Peki kimler psikoloğa gider?

 • Kendini keşfetmek isteyenler?
 • Çocukluk yaşantıları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler...  
 • Aile içi ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler...
 • Doğru ebeveynlik becerilerini öğrenmek isteyenler...
 • Depresyon, Fobiler, Takıntılı düşünce ve davranışlar hakkında çözüm isteyenler...
 • Kaygı bozukluklarından kurtulmak isteyenler...
 • Ayrılma kaygısı ya da bağlanma problemi yaşayan kişiler...
 • Değersizlik veya Yetersizlik Şeması sürekli aktive olan kişiler...
 • Doğru iletişim tarzları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler...

Bireysel Terapi sizin hayattaki işlevselliğinizi bozan durumları ortadan kaldırmanızı, kendinizi tanımanızı ve hayattan daha fazla entegre olmanıza katkı sunan bir süreçtir. Bu süreç sizin genel olarak ruh sağlığınıza olumlu katkılar sunan bir yapıyı içermektedir. Psikolojik danışma ruh sağlığı, psikoloji ve gelişim ilkelerinin; bilişsel, duygusal, davranışsal ve etkileşimsel müdahale stratejileri aracılığıyla, bireyin iyi oluşu, kişisel ve mesleki gelişimi ile patoloji konularını ele alacak şekilde uygulanmasıdır. Psikolojik danışma kendi içinde pek çok uzmanlık alanına ayrılmıştır. Her danışana aynı tedavi programı uygulanmamalıdır.

 • Evlilik ve Aile Danışmalığı,
 • Oyun terapisi,
 • Çift terapisi,
 • EMDR Terapisi (Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma) Yöntemi ile Travmatik anılarla baş etme becerisinin güçlendirilmesi,
 • Kognitif davranışçı terapi ile psikoterapinin bilişsel yönü hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması,
 • Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Tedavisi,

Her uzmanlık alanı özel beceriler gerektirir, çünkü danışanların yardım alabilmesi bu özel becerilerin varlığına bağlıdır. Bireysel terapi süreci basit ve öylece bir konuşma terapisi değildir. İçerisinde özel yöntem ve teknikleri içermektedir. Sözü edilen uzmanlıklarda ilişki, iletişim, kavramsallaştırma, tanı ve müdahale becerileri önemli boyutlardandır.

Destek Almalı mıyım?

Hayatın genel akışı içerisinde herkesin zorlanabileceği, duygusal, ilişkisel ya da davranışsal problemler yaşayabileceği yaşadığımız hayatın bir gerçeğidir. Fizyolojik bir rahatsızlığımız olduğunda nasıl doktor gidiyorsak ruhsal bir rahatsızlıkta da psikoloğa gideriz. Çoğu zaman hayatın içinde karşılaştığımız değişikliklere ailemiz, arkadaş çevremiz ya da kendi çabamız ile uyum sağlayabilmekteyiz. Bireysel terapi ise bu uyum sağlama durumunda problem yaşadığımızda devreye girer ve bizi hayata entegre eder. Hepimizin zaman zaman hayatta öyle bir noktaya geldiği olmuştur ki ne yapacağımızı bilemez olur ve bir şok hali gelişir işte böyle durumlarda profesyonel ve yetenekli bir yardımcının bize bu zorluklara karşı uyum göstermemizde yardımcı olması gerekebilir. Bu şekilde düşünüldüğünde psikolojik danışma bir nevi değişim, önleme ya da yaşamın daha yaşanılır kılınması, yaşamı zenginleştirme aracı olarak görülebilir. Sebep ne olursa olsun yaşam birey için bazen o kadar yıkıcı bir hal alır ki, aşırı stres, tatminsizlik ya da mutsuzluk gibi duygular, yaşamın normal akışını durdurabilir. Psikolog sayesinde kişi kendi kendine yardım etmeyi öğrenir ve hayata dair daha başa çıkabilen bir yapı geliştirir. Bireyde hayata dair yeni bakış açısı, değer bilme ve bilgelik olguları açığa çıkmaya başlar ve hayat eskisine oranla daha yaşanabilir bir hale dönüşmeye başlar.

Bireysel Terapi Seansları / Psikolojik Danışma Seansları

 • Bireysel terapi seansları/Psikolojik danışma seansları danışanın duygu düşünce ve davranışlarına hitap edebilmeyi gerektirir.
 • Bireysel terapi seansları/Psikolojik danışma seanslarında gizlilik ve özel yaşama saygı en önemli olmazsa olmaz kriterlerdendir.
 • Bireysel terapi seansları/Psikolojik danışma seansları etik ilkeler doğrultusunda devam ettirilmelidir.
 • Bireysel terapi seansları/Psikolojik danışma seanslarında her iki taraf psikolog ücret kaygısı gütmemelidir.
 • Bireysel terapi seansları/Psikolojik danışma seansları akıl verme ya da sadece konuşma demek değildir. Danışanın iç görü geliştirmesi ve fayda ilkesi çerçevesinde devam eder.

İyi Bir Yetişkin Psikoloğu Özellikleri Nelerdir?

Birey hayatında yolunda gitmediğini düşündüğü olaylar gerçekleştiğin ister fizyolojik sağlık ister psikolojik sağlık olsun gittiği uzmanın iyi bir uzman olmasını ister. Aşağıda fikir vermesi açısından iyi bir Yeyişkin psikoloğunda olması gereken özelliklere yer verilmiştir.

 • Kişisel farkındalık ve anlayışı yüksektir.
 • Her düşünce ve görüşe karşı açık fikirlidir.
 • Yetkin ve güvenilirdir.
 • İyi bir iletişim ve gözlem yeteneği vardır.
 • Sizi yönlendirmez kendi kendinizi yönetme becerisi kazanmanıza yardımcı olur.
 • Kuram ve tekniklere dair bilgi sahibidir. Bu teknikleri seanslarda kullanıyordur.
 • Doğrudan psikolog/psikolojik danışman/klinik psikolog alanlarından mezun olmuş ve alanı ile ilgili eğitimlerle kendini geliştirmiştir.

Kayseri Yetişkin Terapisi / Kayseri Yetişkin Psikoloğu / Kayseri Psikolojik Destek Başvuru Sıklığı Nedir?

Her ilin nüfus, sosyoekonomik düzey, yaş grubu, hayat tarzı gibi demografik özelliklerine göre bireysel terapi/psikolojik danışma seanslarına başvuru düzeyi farklılık göstermektedir. Kayseri psikolojik danışma merkezleri ve Kayseri Psikolog arama sıklıklarının fazla olduğu illerimizdendir. Yukarıda bahsettiğimiz demografik özelliklere göre bireysel terapi desteği almak için başvuru yapanların sayısı hayli yüksektir. Bu durum Kayseri'de bireysel terapi seanslarına karşı ön yargılı olmadıklarını daha iyimser ve bilinçli düzeyde olduklarını göstermektedir. Kayseri Yetişkin Psikoloğu randevu alırken randevu almak istediğiniz profesyonel ile bir ön görüşme yapmanızda ve ihtiyacınız olan kriterleri karşılayıp karşılamadığına bakmanız, size yardımcı olup olamayacağına karar vermenizde faydası olacaktır. Son olarak size en uygun ve iyi psikolojik destek sağlamak için daha önce psikoloji destek alan danışanların deneyimlerinden yararlanabilirsiniz.

 

ANAHTAR KELİMELER: Kayseri Psikolog | Kayseri Yetişkin Psikolog | Kayseri Bireysel Terapi | Kayseri Yetişkin Psikoterapist | Kayseri Yetişkin Terapist    Randevu için TIKLAYINIZ