Hızlı Randevu

Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Kayseri Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi BBMP

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi Nedir?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu kişinin yaşamını ömür boyu etkileyen genellikle okul döneminde farkedilen bir bozukluktur. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 3 tipte ortaya çıkabilir. Bir Dikkat Eksikliği önde olan tip iki  Hiperaktivite Problemleri önde olan tip üç Dürtüsellik önde olan tip bazı durumlarda birleşik tip dediğimiz bunların her ikisi birden olan tipte ortaya çıkabilmektedir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Tedavisi için öncelikle çocuğun temel olarak problem yaşadığı alan dikkat testleri ile belirlenmelidir. Problem alanın yoğunluğuna göre bir tedavi planı sunulmalıdır. Her çocuğa kesinlikle aynı program uygulanamaz çünkü her çocuğun gelişimi farklı farklı ve kendine özeldir. Bazı çocuklar seçici dikkat alanında problem yaşarken bazı çocuklar bölünmüş dikkatte yaşayabilir. Bazı çocuklar hiperaktif belirtilerle kurallarda zorlanırken bazı çocuklar dürtüsellik etkisi ile kıpır kıpır sürekli hareket halinde olabilir. Uygulanan Dikkat Testleri aracılığı bu alanlar ve Dikkat/Hiperaktivite/Dürtüsellik probleminin düzeyi ortaya konulmalıdır.

Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı Kenan Demirkapı tarafından 2019 yılında geliştirilmiş ve ön test-son test uygulamaları yapılarak 2021 yılında son şekli verilmiştir. Türkiye genelinde şimdiye kadar  461 Üniversite Akreditasyonlu Uzmanın eğitimi Kenan Demirkapı tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitimi almış 461 Uzman Türkiye genelinde programı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklara aktif olarak uygulamaktadırlar. BBMP Programı Ön test son test uygulamalarında Avrupa ve Amerika'da en çok uygulanan dikkat testi olan Moxo Dikkat Testi kullanılmıştır. Program öncesi ve sonrası ortaya çıkan Z değerleri karşılaştırılmış ve programın dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemlerini azalttığı yönünde anlamlı çıkmıştır.  Tüm bu bilgiler ışığında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiviteye Yönelik 12 Oturumluk Bilişsel ve Bedensel Egzersizlerin yürütüldüğü BBMP Programı hakkında tüm merak edilenler aşağıda yer almaktadır. Daha fazla bilgi almak ve iletişime geçmek için BBMP programı Geliştiricisi ve Eğitimcisi Kenan Demirkapı'dan ücretsiz Ön Görüşme oluşturabilirsiniz.

WhatsApp üzerinden Ücretsiz Ön Görüşme oluşturmak İçin TIKLAYINIZ.

Telefon ile Arayarak Ücretsiz Ön Görüşme Oluşturmak için TIKLAYINIZ

BBMP nedir?

BBMPBilişsel ve Bedensel Müdahale Programı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite’ye yönelik hazırlanmış içeriğinde 12 fiziksel egzersiz ve  36 bilişsel egzersizin bulunduğu beyin jimnastiği yolu ile nöroplastisite yeteneğini ve bedensel-davranışsal otokontrolü artıran özgün ve yapılandırılmış bir programdır.

BBMP genel işleyişi nasıldır?

BBMP Çocukların programa uyumunu artırmak amacıyla oyunun güncel kullanımı ile yürütülmektedir. PUKO isimli ana karaktere (kukla) çocukla birlikte dikkat becerileri ve davranışsal otokontrol öğretilmeye çalışılmaktadır. Her etkinlik sonrasında çocuğa bir puan stickeri verilmektedir. Bu sayede beynin ödül merkezinde dopamin salınımı artmaktadır. Dopamin karar verme, bilinçli düşünme, odaklanma, planlama becerilerinin kalitesini artıran bir nörotransmitterdir. Bu stickerlar ilk seans boyanan PUKO posterine yapıştırılmaktadır. Yeterli sayıda stickera ulaştığında ise PUKO onunla birlikte eve gitmeye hak kazanır.

BBMP ile ilaçsız tedavi mümkün mü?

BBMP’de bilişsel egzersizlerle beyin jimnastiği doğrultusunda beyin işleyişindeki özellikle akademik başarıya hizmet eden frontal lobda işlevsellik ve kanlanma artırılır fiziksel egzersizlerle ise katekolamik metabolizma dediğimiz beyinde nöral ağları güçlendiren dopamin, nöroepinefrin, epinefrin gibi nörotransmitterlerin artırılması sağlanır. Dikkat Eksikliği ve hiperaktivitede kullanılan ilaçlarda bu amaçları taşımaktadır. Ancak BBMP bunu beynin öğrenme yeteneğine dayanarak yapmaya çalışmaktadır. Bu sebeple ilaç kullanmak istemeyen aileler için özellikle tercih edilen bir programdır.

BBMP ile beyinde hangi değişiklikler olur? Beyne Zarar verir mi? Herhangi Bir Cihaz Takılmakta mıdır?

BBMP programı ile beyinde işlevselliğin ve kan akışının az olduğu bölgelerde işlevsellik ve kan akışı artmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak beynin öğrenme kapasitesi artmaktadır. Beyin işleyişine olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca başaveya herhangi bir yere takılan herhangi bir cihaz vb. uygulamalar yoktur. Bu tarz cihazların etkililiği ise hala soru işaretleri taşımaktadır.

BBMP kimlere uygulanır?

BBMP 5-15 yaş aralığında Dikkat eksikliği, Dikkat Dağınıklığı, Odaklanma, Hiperaktivite ve Dürtüsellik problemleri ve bunlara bağlı akademik ve arkadaş ilişkilerinde sorun yaşayan tüm çocuklara uygulanabilmektedir.

BBMP’de hangi beceriler vardır?

BBMP beynin Nöroplastisite yeteneğine dayanan içerisinde alt hedefler olarak kognitif beceriler, Akıl yürütme ve yönergeleri takip etme becerileri, duyusal ve kısa süreli bellek becerileri, beyin hemisferlerinin çift yönlü uyarımına yönelik becerileri, denge – stabilizasyon becerilerini, Postüral kontrol becerilerinin gelişimini içerir. Bu sayede Dikkat eksikliği, Hiperaktivite ve dürtüsellikte belirgin iyileşme sağlanır.

Bir BBMP Seansında Neler Yapılmaktadır?

Öncelikle her oturum başında uygulanan denge-stabilizasyon egzersizleri ile beyin işleyişinde dikkatle ilgili mekanizmaların uyarımı sağlanır. Bu beceriler aynı zamanda Postüral kontrolün gelişimini destekleyerek bedensel otokontrolü ve davranışsal kontrolsağlar. Program içerisindeki Psikososyal etkinliklerle davranışsal otokontrole yönelik becerilere odaklanılır. Son olarak Yürütücü dikkat ve Kognitif beceriler gelişimine yönelik etkinlikler yürütülerek Dikkat süresi ve kalitesi artırılmaya çalışılır.

BBMP materyalleri mevcut mudur?

 • Muhakeme Beceri Kartları
 • Kod Beceri Kartları
 • Biliş Beceri Kartları
 • Ritim Beceri Kartarı
 • Bellek Beceri Kartları
 • Şifre Beceri Kartları
 • Strateji Beceri Kartları
 • Analoji Beceri Kartları
 • Denge Tahtası
 • PUKO Puan Stickerleri
 • PUKO Kuklası
 • Poster

PUKO ne demektir?

Planla, Uygula, Kontrol et, Odaklan kelimelerinin baş harflerinin birleşimidir.

BBMP’de ev Oyunları var mıdır?

BBMP’de 12 oturumluk bir önceki oturum kazanımlarının hedeflendiği modüler ev oyunları serisi bulunmaktadır. Bu şekilde becerilerin devamlılığı ve döngüsel tekrar amaçlanmaktadır. Ev ödevleri sanal ortamda kullanılabilen bilişsel beceri kartları ve bazı fiziksel egzersizlerden oluşmaktadır. Bu sayede hem ailecek eğlenceli vakit geçirme hem de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile mücadele edilebilmektedir.

BBMP nasıl uygulanır?

BBMP çocuk ile birlikte yürütülen yapılandırılmış 12 oturumdan oluşmaktadır. Buna ek olarak performanstaki değişimi görmek için 2 test oturumu uygulanmaktadır. Bu test oturumlarından ilki program uygulanmadan önce ikincisi ise program bittikten sonra uygulanır.

BBMP ile ilgili klinik gözlemim?

BBMP uygulanan çocuklarda temel hedefler Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve Dürtüsellik üzerine yoğunlaştırılmış olmasına rağmen uzman – çocuk ilişkisinden hareketle çocukta ikincil iyileşmeler sağlanabilmektedir (Daha uyumlu, disiplinli vb).

BBMP etkili midir?

BBMP uygulama öncesinde ve sonrasında  %89.9 hassasiyet ve özgüllük, %86.1 oranında güvenirlik (Malkoç & Kırnaz, 2018) veren MOXO dikkat testi kullanılmaktadır. Test sonuçlarından hareketle BBMP uygulama öncesi MOXO dikkat testinde Z değeri düşük çıkan ve grafik eğrileri alt baremlerde olan çocukların program sonrası test sonuçlarında Z değeri anlamlı düzeyde yükselmekte ve grafik eğrileri üst bareme yaklaşmaktadır.

BBMP etkileri kalıcı mıdır?

BBMP kapsamında çalışılan hedefler beynin Nöroplastisite yeteneğine dayalı etkinlikler olmasından dolayı kalıcı bir özellik taşımaktadır. Ancak zamanla bu becerilerin kullanılmamasından kaynaklı olarak artan öğrenme hızı terapi sürecine göre daha stabil bir düzeyde seyredebilir.

BBMP başarı oranı nedir?

BBMP’de iyileşme seviyeleri farklılık göstermektedir. Normal seviyelerde seyreden vakalarda çok yoğun düzeyde patoloji gösteren vakalara oranla iyileşme daha belirgin olmaktadır. Ancak BBMP sürecine önem veren, ev ödevlerini, yönergelere ve sürelere uygun şekilde yürüten, çocuğun performansı doğrultusunda verilen bilgileri dikkatle izleyen ailelerde başarı oranı %95’e yakındır.

BBMP olumsuz etkileri var mıdır?

Tüm davranış değişiklik programlarında olası problemler ihtimal dâhilinde bulunmakla beraber BBMP programı uygulanan çocuklarda herhangi olumsuz bir öykü ile karşılaşılmamıştır.

BBMP seansı kaç saat sürer?

BBMP seansı çocuğun performansına göre değişmekle birlikte ortalama olarak 45-50 dakika sürmektedir.

BBMP kaç oturumdur?

BBMP çocukla-uzman arasında 12 oturum, 2 ayrı ön test ve son test oturumu olmak üzere toplamda 14 oturumdan oluşmaktadır. Bu 14 oturuma paralel olarak birlikte yürütülen 11 oturum ev ödevleri serisi kullanılmaktadır.

BBMP’den ne beklemeliyiz?

BBMP Artan dikkat süresi ve kalitesi, azalan Hiperaktivite-dürtüsellik seviyeleri doğrultusunda akademik başarı, keşfetme ihtiyacı ve özgüvende artış, çevreye karşı daha ilgili olma, daha fazla soru sorma, daha düzenli bir kişilik yapısı geliştirme, girişken bir ruh hali benimseme, daha otokontrollü olma program çıktıları olarak karşımıza çıkan durumlardır.

BBMP davranış problemlerini çözer mi?

BBMP Spesifik olarak Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite ve dürtüselliğe yönelik olarak hazırlanmıştır. Temel iyileşme beklentisi bu sorun alanlarına yönelik olmalıdır. Herhangi bir terapötik beklenti temel hedef değil ikincil hedefler doğrultusunda gelişebilir. Çocuk ile uzman arasındaki ilişki ve davranışsal otokontrol doğrultusunda belli oranda bir iyileşme sağlanabilir.

BBMP mi daha etkili diğer tedavi yöntemleri mi?

BBMP Dikkat, Hiperaktivite, Dürtüsellik ile ilgili beynin noröplastisite yeteneğine dayalı ortaya çıkmış ve hedefleri bu doğrultuda düzenlenmiş bir programdır. Her programın kendine özgü güçlü ve güçsüz yanları elbette olacaktır. Bu doğrultuda program öncesi ve sonrası performans gelişiminin ortaya konması ve etkinlik havuzunun hem bilişsel hem fiziksel egzersizlerle geniş tutulması programın en güçlü yanları olarak ortaya çıkmaktadır.

Dikkat Artırmaya yönelik Ev Egzersizleri ve Telefon Aplikasyonlarını indirmek için TIKLAYINIZ...

 

ANAHTAR KELİMELER: Kayseri Dikkat Eksikliği | Kayseri Dikkat Merkezi | Kayseri Dikkat Dağınıklığı | Kayseri Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tedavisi | Kayseri Dikkat Eksikliği Tedavisi | Kayseri DEHB Tedavisi |                                                                Randevu için TIKLAYINIZ...