Hızlı Randevu

Randevu almak için lütfen formu doldurun.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk Tedavisi

Kayseri Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? (Kayseri Temizlik Takıntısı, Titizlik Takıntısı, Sürekli El Yıkama)

Ruh hastalıkların fiziksel, psikolojik, duygusal ve sosyal yaşamı negatif etkileri olmaktadır. Bir kişinin ruh sağlığının bozulması, yaşam kalitesini bozacak kendisini, çevresini ve dünya algısını olumsuz etkileyeceğinden, sorunlara neden olmaktadır. Bu ruhsal hastalıkların başında Obsesif kompulsif bozukluk daha çok kullanımı kısaltılmış hali olan ‘OKB’ gelmektedir. Kayseri Obsesif Kompulsif bozukluk obsesyon ve kompulsiyon belirtileri ile giden kronik psikolojik bir bozukluktur. Obsesyon bireyin kendi zihninin ürünü olarak tanımladığı, yok saymaya, bastırmaya ya da başka düşünce veya hareketlerle yok etmeye çalıştığı, kişinin benliğini rahatsız eden (ego-distonik), tekrarlayıcı ve ısrarlı her türlü düşünce, dürtü ve imgelerdir. Kompulsiyon ise, çoğu kez obsesif düşünceleri zihinden uzaklaştırmak için veya bu düşüncelerin oluşturduğu sıkıntıları azaltmak için yapılan ve irade dışı yineleyen hareketlerdir.

Obsesyonlar

1.İstenmeden gelen ve uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin kaygı ya da sıkıntıya neden olan, yineleyici ve sürekli düşünceler,

2. Düşünceler, dürtüler sadece gerçek yaşam sorunları hakkında duyulan aşırı üzüntüler değildir.

3. Kişi bu düşünceleri, dürtüleri önem vermemeye ya da bunları baskılamaya çalışır ya da başka bir düşünce ya da eylemle bunları etkisizleştirmeye çalışır

4. Kişi obsesyonel düşüncelerini, dürtülerini kendi zihninin bir ürünü olarak görür

Kompulsiyonlar

1. Kişinin obsesyona bir tepki olarak ya da katı bir biçimde uygulanması gereken kurallarına göre yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar (Örneğin; El yıkama, düzene koyma, kontrol etme, Kayseri temizlik takıntısı, Kayseri titizlik takıntısı)

2. Davranışlar ya da zihinsel eylemler, sıkıntıdan kurtulmaya yöneliktir ancak çabalar daha da artmasına sebep olur

Obsesif Kompulsif Bozukluk Neden Olur? Obsesif Kompulsif Bozukluk Sebepleri

OKB oluşumunu bilişsel modelle açıklayan çalışmalarında, kişinin inatçı- tekrarlayıcı düşünce, imge ve dürtülere verdiği yanıtın kişideki işlevsiz inançlardan etkilendiği ileri sürülmektedir. OKB’de bireyin oluşturduğu obsesif inançlar ‘abartılı sorumluluk’, ‘düşüncelerin kontrol edilebilirliğine ilişkin inanç’, ‘düşüncelere önem verme’, ‘abartılmış tehdit algısı’, ‘mükemmeliyetçilik’, ‘belirsizliğe tahammülsüzlük olarak altı ana kümede toplanmıştır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Bu bozukluk genellikle süreğen ve inatçı bir hastalık olduğundan kişinin yaşamı kısıtlanır, verimi düşer, çevresindekiler bıkar. Kişinin uyumu bozulur, işini yapamaz, çevresi ile ilişkilerini sağlıklı yürütemez. Kimi saplantılarının aklına gelmemesi ya da tekrarladığı hareketleri yapmamak için kendini zorlar. Zorlama arttıkça istenmeyen düşünceler akla gelir, istenmeyen hareketler tekrar tekrar yapılır.

OKB 5 Belirtisi

 • Vücut kusurlarına dair yoğun kaygılar
 • Hayattaki işlevselliği bozacak kadar sık şekilde elleri yıkama, duş alma, ev temizleme
 • Sürekli utanma duygus, sosyal ilişkilerde içe kapanma, bozulma
 • Sürekli Kuşku ve kontrol davranışının gerçekleşmesi, ışığı, fişleri, araç kilidini vb.
 • Geleceğe dair belirsizlik korkusunun sürekli yinelene düşünceler sebep vermesi
 • Dokunma, sayma, biriktirme konularında çarpık abartılı düşünce ve davranışların oluşması

Obsesif-Kompulsif Bozukluğu Olanlar Nasıl Davranır?

Sürekli tekrarlayan düşünce ve davranışlarla karakterize edilen OKB hastalarının en öne çıkan özelliği, zihinlerini devamlı meşgul eden düşünceleri davranışa dönüştürmeleridir. Bu durum o kadar baskındır ki, kişi vaktini devamlı boşa harcar.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Sıklığı

Farklı toplum ve kültürlerde yapılan epidemiyolojik çalışmalarda obsesif-kompulsif bozukluğun yaşam boyu yaygınlığı %2-3 arasında bulunmuştur. Bu bulgular, obsesif-kompulsif bozukluk sıklığının önceden tahmin edilenden çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmalar, çocuk ve ergenlerde obsesif-kompulsif bozukluk görülme sıklığının %1-4 arasında, ortalama %2 olduğunu göstermiştir. Obsesif kompulsif bozukluk sıklığı ergenlik öncesi erkeklerde daha yüksek olmasına rağmen, ergenlik döneminde kız ve erkek çocuklarda görülme sıklığı aynıdır. Ergenlikten sonra kızlarda daha sık görülür. Ebeveynler bu semptomları vakaların %70'inde fark etmektedir.

 1. En sık görülen belirti bulaşma obsesyonudur. Bunu yıkama, yıkanma, temizleme ya da bulaşmış olduğu düşünülen objelerden kompulsif tarzda kaçınma izler. Korkulan obje çoğunlukla kaçınılması zor olan bir objedir. Korkulan nesneye karşı en çok hissedilen duygusal tepki kaygı olsa da obsesif utanç, iğrenme ve tiksinme de sık görülür.
 2. En sık gözlenen ikinci belirti örüntüsü kuşku obsesyonudur. Bu obsesyonu kontrol etme kompulsiyonu izler.
 3. Üçüncü en sık görülen tablo kompulsiyon olmaksızın, zihne yerleşen obsesyonel düşüncelerin bulunmasıdır. Bu obsesyonlar genellikle cinsel ya da saldırgan bir eylemle ilişkili yineleyici düşüncelerdir ve hasta bu düşüncelerinden ötürü kendi kendini kınar.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi, Obsesif – Kompulsif Bozukluk Nasıl Geçer?

Kayseri Obsesif-kompulsif bozukluğun tedavisinde (Kayseri Temizlik Takıntısı Tedavisi, Kayseri Titizlik Takıntısı Tedavisi) temel amaç; hastanın hastalık ile ilgili bilgilerinin ele alınması, hastalığı ve tedavi konusunda bilgilendirilmesidir. Kayseri Obsesif-kompulsif hastalarda “kontrol” temel bir eğilimdir. Hastaya tedavi ilkeleri Aktarılırken, amacın bu defa hastalığı “kontrol etmek” olduğu önemle vurgulanmalıdır. Daha önce de sözü edildiği gibi, obsesif-kompulsif hastaların belirtileri benliğe yabancıdır. Bu nedenle hastalık, hastadan ayrı olarak “hasta” ile tartışılabilir. Obsesyonlar için “hastalıklı düşünce”, (kayseri takıntı veya tehdit) kompulsiyonlar ve kaçınma davranışları ise “tedbir” kavramları, hastaya birlikte kullanılabilir. Hastaya bu çerçevede bir tedavi rasyoneli çizildikten sonra, hasta için en kolay olabilecek bir örnek davranışı seçilerek bu ilke uygulamalı olarak hastaya yaşatılmaktadır. İlkenin doruluğunu hastanın yasayarak görmesi, tedavinin ileri aşamalarındaki işbirliği açısından oldukça önemlidir.

Kayseri Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi Aşamaları

 1. Hastayı tanıma
 2. OKB türleri açısından doğru tanı koymak,
 3. Hasta ile birlikte tedavi kararını vermek,
 4. Hastaya tanı ve tedavi bilgisini verip tedavi anlaşmasını yapmak
 5. Hasta İçgörü(kendini tanıma) gelişmesini sağlamak
 6. Hastanın ihtiyacına en uygun Etkili Psikoterapi Teknik ve Yöntemlerinin Uygulanması
 7. İyileşmeye dair ipuçlarının değerlendirilmesi
 8. İyileşmenin kalıcı hale getirilmesi
 9. Sonlandırma seanslarını uygulanması ve sonlandırma

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde En Etkili Yaklaşım

Obsesif ve Kompulsif Bozukluk Tedavisinde davranışlarının farkında olan ve onlardan kurtulmaya çalışan bireyler için Kayseri en etkili tedavi yaklaşımı Bilişsel Davranışçı Terapidir. Davranışta en sık kullanılan yöntemler maruz kalma, erbest bırakma ve önleme tekniklerinin uygulanmasıdır. Bu egzersizler terapist eşliğinde ev ödevi şeklinde yapılır. Psikoterapist ile uygulamanın daha faydalı olduğuna inanılmaktadır. BDT'nin devam eden tedavi sırasında da etkili olduğu söylenmektedir. Hastalıklar, bilişsel yeniden şekillenme ve beceriler hakkında bilgi sağlayarak psikoterapist tarafından kontrollü uyarana maruz kalma ve alışma, tepkileri önlemeye yönelik bir tedavi planı sunar.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi Ne Kadar Sürer? Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi Kaç Seans Sürer? Obsesif Kompulsif Bozukluk Ne Kadar Sürede Geçer?

Kayseri Obsesif-Kompulsif tedavisinde süreç hastanın kaynaklarına, yaşantı tarzına, tedavi sürecinde terapiye verdiği yanıtlara göre değişebilmektedir. Ancak ortalama olarak 4-6 seansta iyileşme başlangıcı 8-12 seans sonunda belirgin iyileşme sağlanmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER: Kayseri Obsesif-Kompulsif Bozukluk | Kayseri Obsesif-Bozukluk Tedavisi | Kayseri Temizlik Takıntısı | Kayseri Titizlik Hastalığı | Obsesif-Kompulsif Bozukluk Nasıl geçer | Kayseri OKB | Kayseri OKB belirtileri                                                                                       İletişim İçin TIKLAYINIZ