Hızlı Randevu

Kayseri Psikolog Randevu almak için lütfen formu doldurun.

 • knndmrkp@gmail.com
 • Hacı Saki mah. Kenarcık sok. Karum Plaza (Dünyam hastane karşısı) Defnar Psikoloji
BBMP Eğitimi Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiviteye Yönelik

BBMP

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTEYE YÖNELİK BİLİŞSEL VE BEDENSEL MÜDAHALE PROGRAMI EĞİTİMİ 

BBMP Eğitim Programı Alternatif bir Çözüm olarak Beynin Nöroplastisite yeteneğine dayallı olarak geliştirilmiştir. DSM-IV'e göre Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik kavramlarıyla tanımlanır. Çocukluk ve ergenlik döneminde en sık görülen sorunlardan biridir. Bu sorun, öğrenci davranışları ve okulun okul başarısı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmaktadır. Bu nedenle DEHB ile baş edebilmek için hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin desteğe ihtiyaçları olduğu iyi bilinmektedir. Bu çocukların davranış problemleriyle karşı karşıya kalan öğretmenler ve aileler  uzun vadede genellikle kendilerini çaresiz hissetmekte ve İlaç Tedavilerine yönelmektedir.  BBMP Eğitimi Aile, Öğretmenler ve Çocuklar için İlaç Tedavilerine alternatif olarak geliştirilmiş bir programdır. İçeriğindeki Bilişsel ve Bedensel Egzersizler ilaç mantaliteleri ile benzer etki yaratmaktadır. BBMP Eğitim İçeriği hakkında detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

BBMP GÜVENİRLİK - GEÇERLİK

     Programın temel dayanağı Beynin Nöroplastisite yeteneğidir. Nöroplastisite yeteneği doğrultusunda ise Kognitif beceriler, Duyusal bellek ve Kısa süreli bellek becerileri, Beyin Hemisferlerinin çift yönlü uyarımı, Postüral Kontrolün gelişimi alt kazanımları hedeflenmektedir. Araştırmada bu becerileri içeren Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı'nın Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite problemi yaşayan çocuklar üzerinde etkili olup olmadığı incelenmiştir. Değerlendirme aracı olarak da %89.9 hassasiyet ve özgüllük, %86.1 oranında güvenirlik (Malkoç & Kırnaz, 2018) veren MOXO dikkat testi kullanılmıştır. Ön test – Son test MOXO uygulamaları Demirkapı tarafından yapılmıştır. Bu çocuklardan 7’si deney grubunu diğer 7’si ise kontrol grubunu oluşturmaktadır. Deney grubunda yer alan 7 çocuğa öncelikle ön test ve son test uygulamalarını içeren 2 oturum, daha sonra beynin nöroplastisite yeteneğine dayalı 12 oturumluk Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite’ye yönelik Bilişsel ve Bedensel Müdahale programı uygulanmıştır. Aynı zamanda 11 oturumluk ev ödevleri serisi ebeveynler aracılığı ile uygulanmıştır. Kontrol grubundaki çocuklara ise herhangi bir program uygulanmamıştır. Moxo ön test - son test sonuçlarına göre Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiviteye yönelik Bilişsel ve Bedensel Müdahale programı uygulanan çocukların grafik eğrileri ve Z değerleri ön teste göre anlamlı düzeyde iyileşme göstermiştir. Yine deney grubundaki çocukların puanlarının kontrol grubundaki çocukların puanlarından daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

BBMP EĞİTİMİ SÜRESİ?

Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı Eğitimi 2 gün Temel Eğitim ve 1 Gün süpervizyon programı olmak üzere 21 saatten oluşmaktadır. Bu sayede temel eğitimde alınan teoirk bilgiler uygulamalar ile deneyimlenmektedir. Daha sonra bu deneyimler hakkında bilgi alışverişi yapılarak uygulama kısmı daha hakim kılınmaktadır.

BBMP EĞİTİMİ KİMLER KATILABİLİR?

-Psikolog

-Psikolojik Danışman

-Tıp Hekimleri

-Psikiyatri Hemşireleri

-Çocuk Gelişim Uzmanları

-Sosyal Hizmet Uzmanları

-Aile Danışmanları

BBMP EĞİTİM MATERYALLERİ?

BBMP Eğitimi yapılandırılmış bir program içermesi sebebiyle Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda çalışılabilecek yapılandırılmış Bilişsel-Bedensel egzersizler, Psikomotor Egzersizler, Ev Oyunları, Telefon Aplikasyonları, Bilişsel Beceri Kartları Serisi ve Smart Geo şekiller materyallerini içermektedir. Tüm bu dökümanlar katılımcılara e-döküman olarak gönderilmektedir. Aynı zamanda bahsedilen materyaller bir çanta şeklinde somut olarak da isteyen katılımcılara gönderilmektedir.

BBMP Materyal Çantası;

 • BBMP Uygulama Yönergeleri Kitapçığı
 • Smart Geo Akıllı Şekiller
 • Bilişsel Beceri Kartları Serisi
 • Program Maskotu (PUKO)
 • Program Afişi (PUKO)
 • Program Başarı Rozetlerinden (PUKO) oluşmaktadır.

BBMP EĞİTİM SERTİFİKASI

BBMP Eğitim Programını başarı ile tamamlayan katılımcılara Samsun Üniversitesi onaylı E-Devlette görülebilen Uygulayıcı Sertifikası verilmektedir. Bu sertifika olmadan uygulama hakları telif hakkı sebepleri ile yoktur.

DETAYLI EĞİTİM İÇERİĞİ

İLK GÖRÜŞME: FİRST CONTACT - İLK TEMAS

 • Conners DEHB Ölçeği
 • Ebeveyn Dikkat Farkındalık Ölçeği
 • D2 Dikkat Testi
 • MOXO Dikkat Testi
 • Sözleşme

1.  MENTALİTY - MANTALİTE

 • Kaizen’ Döngüsü
 • Sürekli Gelişim ve İyileştirme
 • Hedeflenen Üst Potansiyel
 • BBMP Eğitimi Oturum Yönergeleri
 • BBMP Eğitim Kazanımları
 • Kazanımların Kontrolü

2. İNTRODUCTİON – TANIŞTIRMA

 • Planla
 • Uygula
 • Kontrol Et
 • Odaklan
 • PUKO Döngüsü
 • PUKO Döngüsü İşleyiş
 • BBMP Eğitimi Ana Kahraman
 • BBMP Eğitimi Kazanım Etkinlikleri

3.  COGNİTİON– KOGNİSYON

 • Kognitif Becerilerin Gelişimi
 • Dikkat Ağ Mekanizmalarının (Posterior, Vijilans, Anterior) Gelişimi
 • Frontal Lobda İşlevsellik Kazanımı
 • Prefrontal Lob Kan Akış Düzeyi Artırılması
 • Dorsolateral ve Medial Frontal Korteks Gelişimi
 • Eksekütif İşlevlerin Gelişimi
 • Odaklanma Ve Göz Ardı Etme Becerilerinin Gelişimi
 • Sözel Ve Görsel Analojik Muhakemenin Artırılması
 • Bellek Türlerinin (Duyusal, Kısa Süreli, Uzun Süreli) İşlem Kapasitesinin Artırılması
 • Vijilans Dikkat Ağı Uyarılma Süresinin Artırılması
 • Sözel Ve Görsel Analojik Muhakemenin Artırılması
 • Akıl Yürütme Ve Yönergeleri Takip Etme Becerilerinin Artırılması
 • Seçici, Sürekli Ve Bölünmüş Dikkatin Geliştirilmesi

4.  PHYSİCAL AND BEHAVİORAL CONTROL– BEDENSEL ve DAVRANIŞSAL KONTROL

 • Bedensel Uyarım ve Gevşeme
 • Bedensel Farkındalık ve Otokontrolün Artırılması
 • Katekolaminerjik Sistemin Regülasyonu
 • Santral (Serotonerjik, Dopaminerjik, Noradrenerjik İlişkisel) Sinir Sisteminin Uyarılması
 • Orbitofrontal Korteks Gelişimi
 • Postüral Kontrol Gelişimi
 • Beyin Hemisferlerinin Çift Yönlü Uyarımı
 • Davranışsal kontrolün Artırılması
 • Öz Farkındalığın Artırılması
 • Öz Düzenleme Becerilerinin Artırılması
 • Problem Çözme Yeteneğinin Gelişimi 

SON GÖRÜŞME : TERMİNATİON – SONLANDIRMA

 • BBMP EĞİTİMİ Kazanımlar Son Kontrolü
 • BBMP Eğitimi Kazanımların Depolanması
 • BBMP Olumlu Duygulanım
 • BBMP Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği
 • D2 Dikkat Testi
 • MOXO Dikkat Testi  

 

BBMP Eğitim Programı Uygulama adımları hakkında detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ...

BBMP Kişisel Tanıtım Videoları için TIKLAYINIZ

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiviteye Yönelik Güncellenen BBMP Eğitimi Tüm Dökümanlara Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.  (Son Güncelleme 03.03.2022)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite BBMP Eğitimi Süpervizyon Dökümanlarına Ulaşmak için TIKLAYINIZ. (Son Güncelleme 14.11.2021)

question tags; BBMP Eğitimi | BBMP Eğitim Programı | Bilişsel ve Bedensel Müdahale Programı |  BBMP